Vchodové dveře do rodinného domu dodáme, zazdíme a osadíme bezpečnostními prvky dle přání zákazníka. Bezpečnost je důležitá a proto používáme cylindrické vložky ve 3. bezpečnostní třídě.
Ještě mnohem důležitější než bezpečnost je však u vchodových dveří do domu tak zvaná tepelná propustnost označována koeficientem „Ud“. Jde o to, aby nám skrz dveře neutíkalo teplo ven. A proto dveře, které se označují nejnižším koeficientem propustnosti, jsou dokonale tepelně izolovány. Obrovský dopad na energetickou účinnost dveří je v použití vhodných izolačních materiálů v konstrukci dveří. Neméně důležité je správné dveřní těsnění po obvodu a používání vhodného tepelně izolačního zasklení. Avšak pouze odborně provedená montáž poskytuje významné zlepšení parametrů tepelné izolace a parozábrany.
V naší nabídce jsou vchodové dveře s označením STEEL ARCTIC PASSIVE se součinitelem prostupu tepla Ud=0.95W/m2K. To je opravdu nízká hodnota, takový produkt je předurčený i do tak zvaných pasivních domů. Tyto dveře mají mnoho tepelně izolačních prvků jako je například trojité sklo, zateplený práh s termickým překladem, sofistikovaný systém těsnění po obvodu křídla a zárubně.
V nynějším letním období je nasnadě promyslet možnost výměny vchodových dveří do domu, aby se dveře stihly vyrobit a v říjnu či listopadu zazdít a nainstalovat. Zima a mráz totiž kvalitu hlavních vchodových dveří do rodinného domu zcela nepochybně prověří…